Взаимоотношения ученик, родител и учител. Приложими практики за педагогическите специалисти.

Изграждане на взаимоотношения родител-учител

Положителната комуникация родител-учител е от голяма полза за родителите. Например учителите, които по-често съобщават лоши новини за успеваемостта на учениците, отколкото да признават добрите постижения на учениците, често обезсърчават участието на родителите, като това ги кара да чувстват, че не могат ефективно да помогнат на децата си.

Когато родителите са включени по-активно в образованието на децата си – получават идеи от училище за това как да помогнат и подкрепят децата си, като научат повече за академичната програма на училището и как тя работи,  развиват по-голяма оценка за важната роля, която играят в образованието на децата си.

При комуникацията с родителите трябва да се помисли за тези три категории, които влияят на участието на родителите:

 • Дейностите за обучение в класната стая
 • Постиженията на децата
 • Как родителите могат да подмогнат в къщи учението на децата

Съществуват съществени доказателства, които показват, че участието на родителите носи полза на учениците, включително повишаване на академичните им постижения. Има и други предимства за децата, когато родителите се включат – а именно, повишена мотивация за учене, подобрено поведение, по-редовно посещение и по-позитивно отношение към домашните и училището като цяло.

Изследванията показват, че участието на родителите може да освободи учителите от странични дейности, така че те да се фокусират повече върху задачата да обучават децата. Освен това, като имат повече контакти с родителите, учителите научават повече за нуждите на учениците и домашната среда, което е информация, която те могат да приложат за по-добро задоволяване на тези нужди. Участващите родители са склонни да имат по-положителна представа за учителите, което води до подобрен морал на учителите.

Добра двупосочна комуникация

За успеха на учениците е необходима добра двупосочна комуникация между семействата и училищата. Не е изненадващо, че изследванията показват, че колкото повече родители и учители споделят релевантна информация помежду си за даден ученик, толкова по-успешно могат да помогнат ученика академично.

Възможностите за двупосочна комуникация включват:

 • Родителски срещи
 • Училищни организации Учители-Родители
 • Седмично/месечно изпращане на информация на родителите за обсъждане на постиженията на ученика
 • Телефонни обаждания/Имейли/ Училищен уебсайт

Комуникационни стратегии

Личният контакт, включително родителски срещи, телефонни разговори или дни отворени врати, са едни от най-познатите и ефективни форми на комуникация. Голямото разнообразие сред семействата означава, че не е възможно да се разчита на един-единствен метод за комуникация, който да достигне до всички домове с дадено послание. От съществено значение е в общия план да бъдат включени разнообразни стратегии, адаптирани към нуждите на конкретни семейства и техните графици. Някои стратегии включват:

 • Родителски бюлетини
 • Годишни дни на отворени врати
 • HДомашни посещения (където е приложимо)
 • Телефонни разговори
 • Годишни училищни календари
 • Годишни дни с покани на специални гости, които да се представят (баби, дядовци или др.)
 • Уебсайт на училището
 • Семинари за родители

Ефективните комуникационни стратегии включват:

 • Иницииране: Учителите трябва да инициират контакт веднага щом знаят кои ученици ще бъдат в класната им стая през учебната година. Контактът може да възникне чрез встъпително телефонно обаждане или писмо до дома, представящо учителя на родителите и установяващо връзка.
 • Навременност: Възрастните трябва да се свържат скоро след установяване на проблем с дадено дете, за да може да се намери своевременно решение. Чакането твърде дълго може да създаде нови проблеми.
 • Последователност и честота: Родителите искат чести, непрекъснати отзиви за това как децата им се справят с домашните.
 • Последващи действия: Родителите и учителите искат да видят, че другият действително ще направи това, което според тях ще направи.
 • Яснота и полезност на комуникацията: Родителите и учителите трябва да разполагат с информацията, от която се нуждаят, за да помогнат на учениците, във форма и език, които имат смисъл за тях.

Изненадайте родителите

Родителите не са свикнали да чуват изненадващи положителни коментари от учителите за децата си, особено при телефонно обаждане от училището. Представете си как бихте се чувствали като родител, ако с вас се свържат учител или директор на училището и ви кажат, че вашият син или дъщеря се справят добре в училище или че детето ви е преодоляло проблем с ученето или поведението. Когато се обаждате да споделяте положителна информация с родителите, бъдете готови те да звучат изненадано-приятно.

Изследванията показват, че ефективността на комуникацията между училището и дома се увеличава значително чрез персонализиран положителен телефонен контакт между учители и родители. Когато имате добри новини за споделяне, защо да чакате? Обадете се и започнете положителна връзка с родителя.

Телефонни указания

Понякога като нов учител е трудно да се осъществи първото обаждане до родител или настойник. Подготовката за разговора ще улесни задачата. Преди да се обадите, запишете причините за повикването. Една от причините може да бъде просто да се представите на родителя или настойника. Ето няколко насоки, които можете да използвате, докато се подготвяте:

 • Представете се
 • Кажете на родителите какво учи детето им
 • Поканете родителите на ден на отворените врати и / или други училищни форми за комуникация
 • Коментирайте прогреса на детето
 • Информирайте ги за постиженията му
 • Информирайте ги за силните страни на детето

Разгледайте всички обучения за педагогически специалисти, които предлагаме тук: Обучения

Включете се в нашите обучения за взаимоотношения ученик, родител и учител, за да упражните различни приложими практики за педагогическите специалисти.

По време на нашите обучения участниците имат възможност да участват в симулативни ситуации, като им се поставят конкретни практически задачи свързани с проблематиката на конкретната тема.