Безплатни онлайн обучения за учители през м.април 2020г.

ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ е силно ангажиран със затрудненията, изпитвани от педагогическите специалисти, във връзка с дистанционните форми на преподаване и комуникация с учениците си в настоящите условия на изолация. Поради тази причина, взехме решение, да окажем подкрепа на педагогическите специалисти, като от началото на м. Април, започнахме да предоставяме безвъзмездно част от услугите на своя специализиран екип в серия от безплатни синхронни онлайн видео обучения по различни теми в подкрепа на учителите.

Безплатните онлайн обучения, които ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ провежда, са  насочени към всички учители, които изпитват затруднение за преподаване и работата в дигитална среда, изпитват нужда от психологическа подкрепа в настоящата ситуация или искат да придобият знания и умения за онлайн дистанционна работа с деца и ученици със СОП.

През Април реализирахме общо 6 безплатни обучения за педагогически специалисти:

08-09.04.2020 – Стратегии за намаляване на стреса и тревожността при учителите по време на криза

10.04.2020 – Електронно преподаване на уроци, чрез платформа за учебни заведения Google G Suite – Meet & Classroom за синхронно и асинхронно онлайн обучение

15.04.2020 – Дистанционна работа с деца и ученици със СОП в онлайн среда

15.04.2020Дистанционна работа в клас, чрез онлайн платформата за учебни заведения Microsoft Teams Office 365

21-22.04.2020 – Стратегии за намаляване на стреса и тревожността при учителите по време на криза

23.04.2020 – Електронно преподаване на уроци, чрез платформа за учебни заведения Google G Suite – Meet & Classroom за синхронно и асинхронно онлайн обучение

ИНФОРМИРАМЕ ВИ И ЗА ДРУГИ АКТУАЛНИ ТЕМИ И ДАТИ ПРЕЗ М. АПРИЛ 2020Г., ПРОВЕЖДАНИ ЧРЕЗ СИНХРОННИ ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ

 Атестиране на педагогическите специалисти – насоки за успешно оценяване и самооценяване. Професионално портфолио на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Т.к. темата е много важна и специфична, и има разлика в изискванията към предстоящите на атестиране учители от ДГ или училища, предлагаме отделни дати, с цел по-добро разбиране, ефективна практическа работа и по-висока усвояемост на материала от участниците.

В практическата част ще се работи както по атестационните карти – насоки за попълване, така и за портфолиото на педагогическите специалисти с акцент върху електронното портфолио – нормативни изисквания, структура, задължително съдържание. Участниците ще получат насоки за подходящи електронни платформи, чрез които  могат да създадат атрактивно е-портфолио без необходимост от специални умения.

Дата за участници от училища – 24.04.2020г., Индивидуална такса – 55.00 лв., начален час 14.00 ч.

Дата за участници от ДГ  – 28.04.2020г., Индивидуална такса – 55.00 лв., начален час 14.00 ч.

 

 Бърнаут като следствие от натиска на социалната криза. Превенция и стратегии за справяне – 1 кредит.

Изключително актуален проблем за всички хора в настоящия труден момент на криза във всички житейски аспекти, който за съжаление, е с тенденция да продължи дългосрочно.

Живеем в много интересни времена, изпълнени с динамика и възможности, високи постижения и технологии, улеснен достъп до всичко, най-вече информация, но цената за всичко това е висока – несигурност, зависимост, съмнения за малоценност, страх че много лесно можем да изгубим всичко и може да се окаже, че сме напълно безсилни да се изправим отново…

Ние Ви предлагаме да вдигнете глава за глътка свежест, лъч светлина, шепа надежда и най-вече – възможни стратегии за превенция, справяне и преодоляване на настоящата и бъдещи кризи – лични и на близките Ви хора.

Дата: 25.04.2020г. Индивидуална такса: 55.00 лв. Начален час: 10.00 ч.

 

БДП – методика на преподаване – 1 кредит

Дата: 29.04.2020г. Индивидуална такса: 55.00 лв. Начален час: 14.00 ч.

 

Дистанционна работа в клас, чрез онлайн платформата за учебни заведения Microsoft Teams Office 365 .Обучението е за работа с електронната платформа – Microsoft Teams  за която МОН предостави официални регистрации на учебните заведения, без да ги задължава да работят единствено и само с тази платформа. Голяма част от педагогическите специалисти обаче, изпитват немалки затруднения за педагогическа работа с платформата Microsoft Teams. Нашата цел с настоящото обучение е ние нагледно да визуализираме и обясним възможностите и принципите за виртуална работа в клас, а участниците да научат, разберат и практически да изпробват функционалностите на платформата. По време на обучението се работи върху уменията за създаването на виртуална класна стая и осъществяване на комуникация с учениците, споделяне на учебни материали, изготвянето на електронните уроци, тестове, задания, генериране на домашни задания, получаването и оценяването им и др.

Издава се 1 квалификационен кредит на тема „Работа с електронни платформи за дистанционно обучение“, Таксата е 55.00 лв.

Датата е 08.05.2020г., начален час 14.00 ч.

 

ДИРЕКТОРСКИ СЕМИНАР – 30.04.2020г.

На 30.04.2020г. от 14.00ч. ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, любезно Ви кани да се включите в директорски онлайн видео семинарна тема Успешно управление и организация на образователната институция в настоящите условия на извънредно положение – новите правила, процедури и документи“.

Акцентите на обучението са задълженията и отговорностите на ДИРЕКТОРИТЕ И ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОРИТЕ за успешен мениджмънт на учебното заведение в настоящите извънредни условия. Ще бъдат дискутирани най-новите законодателни изисквания, процедури и документи, с които директорите трябва да се справят. Ще бъдат направени важни коментари по сложната в момента тема за отпуските и други важни моменти, изискващи управленски решения и действия. Предвидена е възможност за дискусия и въпроси от страна на участниците, с цел да бъдат разяснени актуални и важни въпроси, на които директорите търсят решения в настоящите условия и др. Лекторът по темата е дългогодишен директор на образователна институция, награден с множество отличия за принос и ефективно управление, активен общественик и уважаван експерт с сериозен управленски и административен опит.

Такса за единично участие – 95.00 лв. 1 квалификационен кредит. Отстъпка от 10 % ще ползват заявили над 3 бр. участника от учебно заведение.

За записвания и допълнителна информация:

Tel.: 0882 79 99 61 – Анелия Мартинова

E-mail: hr.institute@abv.bg

Важно за участниците! Не се изискват специални знания, умения или специални приложения, за да участвате в наше онлайн видео обучение. Необходимо  е единствено, да заявите предварително участие на посочения мейл за връзка, за да Ви включим в групата и да Ви изпратим данните за достъп и след това – в деня на обучението, да разполагате с някое от следните устройства, свързани с интернет – смартфон, таблет, лаптоп, компютър, за да може да визуализирате и да чувате лектора.

 

ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ провежда синхронни и асинхронни онлайн обучения, чрез специализираните за образованието платформи Google G Suite и Microsoft Teamsв удобно за обучаемите време по всичките 222 теми, вписани в ИРОПК адаптирани за онлайн формат на обучения, за които участниците получават  1-3 квалификационни кредити.

За обучение на педагогически екипи, е необходима предварителна заявка!