Адаптация на бежанци в училище

В последните седмици пристигнаха много бежанци от Украйна и никак няма да е изненандващо в класа на много от училите да се появят тези деца.

В Полша, където търсещите подслон са вече милион, първата работа на властите беше децата на емигрантите да бъдат изпратени на училище. Според  психолозите това е едно от най-важните условия бързо да бъде преодолян техния стрес. Защото ако родителите може да разберат какво се случва, то за децата преживяното е шокиращо и няма общо с видеоигрите им.

Много учители вероятно си задават въпроса какво точно представляват посттравматично стресово разстройство, токсичен стрес, разстройство в адаптацията и трябва ли да диагностицират учениците си, за да могат да им помогнат.

Но учителите не са терапевти. Ако имате притеснения относно психичното здраве на някой от вашите ученици, използвайте подходящи механизми, за да се обърнете към специалист по психично здраве, консултант или лекар, който да постави диагноза и да предпише лечение.

Трябва да се има предвид, че училището и най-вече взаимоотношенията, създадени в училище, могат да имат невероятно стабилизиращ, положителен и стимулиращ ефект за детето или ученика, което от своя страна ще им помогне да преодолеят трудностите и да продължат напред. В съчетание с подкрепата у дома или в живота извън училище от родители, братя и сестри, други членове на семейството и настойници много от децата и учениците ще преодолеят без допълнителна помощ предизвикателствата, пред изправени.

По-долу ще намерите материали, полезни за учителите, в чиито класове има ученици бежанци, преживяващи стрес и травми, както и насоки за изграждане на среда в класната стая и училището, която насърчава благополучието на децата, изложени на травми и стрес. Тези материали са препоръчани от Върховния комисариат на ООН за бежанците.

Учебни материали за възраст 12 – 15

Учебни материали за възраст 15 – 18