Авторски права и ограничения свързани с тях

„ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ ООД е носител на авторските права по чл.18, ал.1 и ал.2 от Закона за авторското право и сродните му права с изключително право на използване, в пълен обем и за установения от закона максимален срок от момента на създаване на темите и програмите по които извършва обучения и квалификации.

Информацията, темите, програмите и материалите, публикувани на сайтаwww.institute-hr.com са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба, без изричното писмено разрешение на „ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ ООД, представлява нарушение на авторските права, за което нарушителите ще дължат обезщетение за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушението.

Употребата на публикуваните в сайта www.institute-hr.com теми, програми, материали и информация в други сайтове е забранена.

Не се разрешава информацията и материалите на сайта www.institute-hr.com да бъдат взаимствани, копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

„ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ ООД дава право на потребителите на сайта www.institute-hr.com  да ползват информация и услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие, че не се нарушават авторските права на „ИНСТИТУТ ЗА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ ООД или на трети лица, свързани пряко или косвено с публикуваните материали на сайта www.institute-hr.com.