Важността от обучението на служителите

Ако ви се даде избор между два различни пилота – единият добре обучен, а другият не – кой от тях ще изберете? Въпреки това много собственици на бизнес не признават значението на обучението на служителите.

Повечето бизнес мениджъри не биха наели неквалифицирани служители, но въпреки тази логика толкова много нискоквалифицирани или недобре обучени хора работят за тях. Понякога служителите стават недостатъчно квалифицирани поради промяната на технологията или разработването на нови методи. Прочетете повече

Тест на хартия или онлайн?

Тест на хартия или онлайн тест: Има ли значение за крайния резултат?

Изследователите Бен Бейдс и Джеймс Коуън изследваха този въпрос, като го проучваха в продължение на две години  (2015 и 2016 г.)  в Масачузетс, където някои училища преминаха изцяло на онлайн тестове.

Изследването на преминаването от тестване на хартия към онлайн доведе донякъде до изненадващи открития и ето какво говорят резултатите на двамата изследователи за това дали химикалката всъщност е по-силна от клавиатурата. Прочетете повече

Най-честите проблеми в поведението на децата

Отглеждането на деца е трудно, а отглеждането на „трудни деца“ може да бъде сериозен смущаваш фактор в живота. Но да можеш да кажеш дали детето ти просто преминава през етап или нещо наистина не е наред, не винаги е толкова лесно.

Капризниченето не означава автоматично, че 2-годишното ви дете има проблем с авторитета, а нежеланието му да седи в детската градина и да бъде внимателно, не означава задължително, че има разстройство на вниманието. Що се отнася до разбирането на поведението на нашите деца, експертите казват, че диагнозите и етикетите трябва да бъдат сведени до минимум. Прочетете повече

Нарушения на способността за учене

Нарушенията на способността за учене може да са проблеми с четенето, писането или математиката. Въпреки че обучението с подобен проблем може да бъде истинско предизвикателство за вашето дете, не мислете, че то все още не може да се учи и да бъде успешно.

Какво е нарушение на способността за учене?

Прочетете повече

Игри за развиване на езиковите умения

Активностите и игрите не заменят традиционните методи за представяне и упражняването на нов учебен материал, но ги допълват, като правят учебния процес по-атрактивен и ефективен. Те имат за цел да развиват и надграждат езиковите умения на обучаемите. Подбрани правилно, могат да се използват в големи групи, както от начинаещи, така и от по-напреднали. Прочетете повече

Как се отразяват видеоигрите на подрастващите

Видеоигрите – едно от най-интересните забавления за деца и възрастни – могат да имат дългосрочни последици за здравето на подрастващите. Според Entertainment Software Association, 65% от домакинствата имат поне един член, който играе игри минимум 3 часа седмично. 91% от децата между 2 и 17 години играят видео игри.
Проучванията и изследванията през годините целят да разберат дали това е добро или лошо.  Прочетете повече

„Първите 7“ – толкова ли са важни за растежа на детето?

Отдавна известно мнение в психологията е, че първите седем години от живота на детето играят ключова роля в определянето на това, какво ще бъде то като възрастен човек – проучванията сочат, че първоначалните години определят социалните му умения. Важно е да осъзнаем това сега, повече от всякога, тъй като родителите често са под силен стрес в съвременното общество и е все по-трудно за тях да създадат среда, благоприятстваща положително психическото, емоционално и физическо развитие на децата им.

Прочетете повече

Как преподавателите могат да използват технологиите в обучението, за да ангажират учениците

Всички сме свидетели на начините, по които свързаните технологии и интернет са променили живота ни. Промяната е особено очевидна и в класната стая, където учителите имат възможност да ангажират учениците по много различен начин от предишните поколения. Важно е обаче преподавателите да разберат как да използват технологията като средство за стимулиране на ангажираността, творчеството и ученето.

Нарастващата популярност на мултимедията доведе до въпроси за това какво представлява писането. Можете ли да „пишете“ със снимки? Можете ли да „пишете“ със звук? За съжаление, по това време повечето училища не са имали необходимите технологии в класната стая, за да позволят на учениците да съзават подобни мултимедийни преживявания. Прочетете повече

Професия учител – актуални проблеми

Няма недостиг на предизвикателства, пред които всеки един учител е изправен в процеса на училищното образование. Най-големите от тях могат да изглеждат разочароващо трудни за справяне, въпреки усилията за реформи и редовните прегледи от страна на правителството.

Често пътят на един учител за справянето с най-значимите предизвикателства е бавен, защото понякога техните корени  се намират извън обсега на училищата или дълбоко в образователни процеси и структури, които трудно се променят. Въпреки това, реалната реформа и значителният напредък в подобряването на качеството на образованието зависят от справянето с най-сериозните и упорити образователни предизвикателства.

Ето пет от тях: Прочетете повече

Как помага спортната психология на децата?

Спортните психолози използват изследвания и приложни стратегии, за да насърчат удоволствието на децата от спорта, така че те да останат в играта и да тренират, но спортът може да помогне на децата не само от гледна точка на физическото им състояние, а също така и да развиват важни личностни качества като решимост и дисциплина.

За съжаление, 70% от младите спортисти отпадат от екипните спортове до 13-годишна възраст, като цитират липсата на забавление като основна причина за отказване.

Тук би следвало да се намесват спортните психолози, които да подпомогнат децата чрез различни приложни стратегии да се забавляват повече и да насърчат климата, който подхранва усилията, отдадеността и сближаването на децата.

Акцент върху усилията – моделът на Смит и Смол
Централен елемент от този модел е подходът, разработен, проучен и утвърден през последните 35 години от психолозите на Университета на Вашингтон д-р. Рон Смит и д-р. Франк Смол, наречен подход на майсторство към коучинг, включващ обучение на треньорите за похвала за усилие. При този подход не се цели победа на всяка цена от атлетите, а те се подпомагат да се справят с грешките си и се хвалят, когато нещата вървят добре.
Този подход противоречи на повечето спортни подходи, които подхранват Егото и насърчават спечелването на всяка цена, дори и за сметка на екипните взаимоотношения и благополучието на спортистите.
Методът на изследователите „не е фокус върху резултатите от конкуренцията, върху победата и загубата, а върху нещо, което се случва по време на процеса на конкуренция – личното усилие“, казва Смол.
В десетки проучвания Смит и Смол са открили, че подходът води до по-добри отношения между треньора и спортистите, по-ниска тревожност на представянето, взаимно уважение, самочувствие, екипна хармония и самоуправление.

Десетки изследователи стъпват на модела на Смит и Смол и предлагат различни вариации.
Един от примерите комбинираният модел на Смит и Смол и друг основан на доказателства модел, наречен Копиращата котка. Тази вариация цели да подпомогне младите спортисти, които са тревожни или имат тревожни разстройства. При него атлетите научават техники за намаляване на тревожността като когнитивно преструктуриране, дълбоко дишане, прогресивна мускулна релаксация, решаване на проблеми и укрепване на свързаните с тревожност умения за справяне, съобразени с младежката спортна обстановка.