Entries by Администратор

Играта като интерактивен метод на обучение

През последните години интерактивните методите са особено актуални и темата за тяхното използване в префесионалната подготовка на педагогическите кадри заслужава специално внимание. Играта като интерактивен метод на обучение способства за преодоляване на стереотипите в обучението, за изработване на нови подходи към професионалните ситуации, съдейства за развитие на творчески способности.

Възпитание на децата и методи на възпитание

Вероятно много родители мечтаят с появата на детето от небето да падне книга с инструкции, как то да бъде отгледано и възпитано, за да стане добър човек. Философи и психолози спорят за това каква е природата на човека. Според Фройд и Дарвин по природа човек е зъл. Според Русо и Кант човек се ражда добър […]

Как да комуникирате с милениалите

Днешната работна сила се състои от пет поколения. Всяко от тях има различни качества, които могат да бъдат явно усетени на работното място. За по-малко от пет години така наречените милениали, т.е. родените между 1980 и 1994 г., ще съставляват 51% от западната работна ръка.

Стратегическо планиране

Ако никога преди не сте участвали в процеса на стратегическо планиране, поканата от шефовете да се включите в тази работа може да е вълнуваща, но и малко смущаваща. Идеята за „стратегия“ звучи екзотично макар, че самата работа е най-малко екзотична и е по-скоро критична за организацията.

Семинар трудово законодателство 27.09.2018г.

Акцентът ще бъде върху последни промени в Трудовото законодателство от м. юли 2018 г. o Промени свързани с ДОО и СИРВ през 2018 г. o Електронно трудово досие на служителите, съгласно Наредбата за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя. o Новата формула за изчисляване […]

Обучение по ЗБУТ на 21.09.2018г.

Време е плавно и без стрес да налезем в работния процес и да научим какви са новостите в областта на здравословните и безопасни условия на труд и какво ще изискват контролните органи от длъжностните лица по ЗБУТ. Каним Ви да се включите в нашите най-добре систематизирани и специализирани обучения за длъжностни лица по здравословни и […]

По-леки раници от първия учебен ден на 2018

От началото на новата учебна година всички ученици от 1-ви до 7-ми клас ще имат възможност да изберат електронни варианти на хартиените учебници и по този начин да олекотят раниците си. Електронните учебници ще бъдат в pdf формат и ще могат да се ползват през всякакви устройства – компютри, мобилни телефони или таблети. Повечето от […]

Първи ден като лидери

Независимо дали сте мениджър за първи път или опитен мениджър, който поема нов екип, първият ден е много важен и ви предлага чудесна възможност да направите положително впечатление на вашия шеф, така и да започнете да изграждате доверие с новите членове на екипа си. Ключови действия в началото на първия ден: След като приемете офертата […]

Човешки ресурси

Днес вече никой не спори, че eкипът на една организация е двигателят на нейните цели, както и един от най-важните фактори, осигуряващи конкурентно предимство. Ето защо, умението за ефективно ръководство на служителите е от изключителна важност; стратегията за човешки ресурси следва да бъде внедрена в цялостната организационна стратегия, като се съблюдава тя да осигурява и […]

Системи за оценка

Оценяването на персонала е стратегически, интегриран управленски подход за постигане на конкурентоспособност и устойчив успех чрез подобряване ефективността на служителите и развитие на техните умения в съответствие с поставените цели и изискванията за постигане на определени професионално-компетентностни стандарти. Системата за оценка на представянето и развитието на служителите е механизмът, който позволява на една организация да […]