Игри за развиване на езиковите умения

Активностите и игрите не заменят традиционните методи за представяне и упражняването на нов учебен материал, но ги допълват, като правят учебния процес по-атрактивен и ефективен. Те имат за цел да развиват и надграждат езиковите умения на обучаемите. Подбрани правилно, могат да се използват в големи групи, както от начинаещи, така и от по-напреднали.

Представяме ви няколко игри, които можете да използвате в учебния процес за развиване на уменията за говорене и слушане при учене на чужд език:

 1. Игра „АЛИБИ“

Стъпки за провеждането:

 • Двама обучаеми излизат от стаята и трябва да си „създадат“ алиби, като се договорят какво са правили заедно предишния ден.
 • През това време, останалите в класа измислят „престъпление“, което е извършено предишния ден и се договарят какви въпроси ще задават на двамата „заподозрени“, като използват въпросителни думи като кога, къде, как, защо и т.н.
 • Двамата заподозрени биват разпитвани от групата един по един, като не присъстват на разпита на другия.
 • Целта на играта е да се намерят колкото се може повече разминавания между техните истории.

2. Игра „АСОЦИАЦИИ“ – подходяща за началото или края на урока, както и за преговорни уроци за упражняване на лексика

Стъпки за провеждането:

 • Учителят записва на дъската определена дума и я огражда в кръг.
 • Обучаемите започват да правят асоциации с тази дума и учителят записва думите около първоначалната дума в кръг.

3. Игра „ГОРЕЩ СТОЛ“ – активността е особено подходяща за преговор на глаголните времена

Стъпки за провеждането:

 • Учителят поставя един стол в средата на стаята или пред чиновете.
 • Един от обучаемите сяда на стола и останалите му задават въпроси – за него, за семейството му, професия, хоби и т.н.
 • Ако обучаемият на горещия стол направи грешка, на стола сяда този, който му е задал въпроса.

Добре е първо учителят да е на „горещия стол“, за да даде възможност обучаемите да му зададат въпроси и да зададе модела на отговорите. Обучаемият на „горещия стол“ може да изпълнява роля на известен човек – артист, певец, политик и т.н. – и да отговаря от негово име – или пък да дава напълно въображаеми отговори.

4. Игра „КАТЕГОРИИ“

Стъпки за провеждането:

 • Обучаемите работят по двойки или в малки групи от 3–5 човека. Всяка група получава различна тема, написана на лист хартия – напр. храна, дрехи, сгради,части на тялото, професии, хоби и т.н . – и трябва да направи списък от пет думи,които попадат в тази категория.
 • За напреднали обучаеми могат да се използват други категории или същите, но с изискване думите да бъдат по-трудни – напр. ако категорията е плодове, могат да напишат кайсия, ананас, а не ябълка, банан и т.н.
 • Когато групите са готови със списъците си, те се състезават с друга група, като целта им е да отгатнат колкото могат повече от техните думи.
 • След като чуят категорията на другата група, те имат една минута, за да познаят думите от техния списък и получават по една точка за всяка правилно отгатната дума.
 • След това и втората група има една минута, за да отгатне думите на другия отбор.

5. Игра „КАКВО ЩЕ НАПРАВИШ?“

Стъпки за провеждането:

 • Учителят разделя групата на двойки или всеки работи индивидуално.
 • Задачата е „Какво ще направиш, ако имаш 1 000 000 лева?“
 • Учителят дава няколко минути за работа, като през това време обучаемите правят списък на нещата, които ще направят с парите. Списъкът трябва да съдържапоне 10 точки.
 • След това всички споделят идеите си.

Въпросът може да бъде: „Какво ще направиш, ако имаш 1 000 000 лева и трябва да ги похарчиш за един месец/ден?“

Повече информация за обученията за педагогически екипи, които Институт за човешки ресурси провежда, можете да намерите тук: Педагогически екипи

Въпроси може да задавате през Контактната ни форма или Фейсбук страницата